Цени

СЧЕТОВОДНА КЪЩА MVM прилага гъвкава система на ценообразуване като основни критерии при определяне на цената на услугата са:

  • документооборота
  • числеността на персонала,
  • спецификата на дейността

както и желанието на нашите клиенти за включване на услуги в цената на абонаментното пълно счетоводно обслужване.

 

Абонаментно обслужване

При избор на абонаментно пълно счетоводно обслужване се сключва Договор за срок от една година при фиксирани месечни такси.

 

Еднократни счетоводни услуги

При еднократни счетоводни услуги, цените се договарят в зависимост от конюнктурата, спецификата и сроковете за изпълнение на услугата.

 

 

Годишно приключване

Приключване на финансовата година за клиентите на абонаментно обслужване е безплатно.

За клиенти, които желаят еднократно год.приключване цената е от  400.00 лв. до 1000.00 лв. като това включва изготвяне на ГФО, год.данъчни декларации, подаването им в НАП и НСИ и публикуването на отчетите на сайта на Агенцията по вписванията.

Счетоводна къща MVM – най-доброто за Вас и Вашия бизнес

 

Доведи нов клиент и получи обратно месечната си такса за абонаментно обслужване!

Всеки клиент, който е на абонаментно счетоводно обслужване и доведе нов клиент, с който Счетоводна къща MVM сключи договор, получава:

  • Възстановяване на месечната си такса за един месец или
  • Безплатна допълнителна услуга не включена в договора му за абонаментно обслужване.

 

 

 

 

 

 MVM, ЗА ВАС И ВАШИЯ БИЗНЕС!

 

Свържете се с нас

 

 

Възползвайте се от промоционалните Ни предложения за нови клиенти:

 

Свържете се с нас