За нас

След създаването на една компания и определянето от управителя или управителнияорган основната й дейност, трябва да се отговори на  един много важен въпрос, а именно – на кого да поверя счетоводното си обслужване? Защото функционирането на една компания без счетоводител е невъзможно, поради факта, че всяка една компания е длъжна да осъществява счетоводно записване на стопанските операции в хронологичен ред, съответстващ на извършването и спазването на редица нормативни актове, за да се предпази от налагането на санкции при нарушаването им.

Ето защо избора Ви трябва да бъде добре премислен и обоснован.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС ?

 • Ние, екипът на счетоводна къща MVM, сме готови да отделим от личното си време, за да ви помогнем в разрешването на професионалния ви
  проблем. Имаме знанието, възможностите и професионалния опит да намираме професинални решения, съобразени не само с Националната нормативна база.
 • Индивидуален подход към всеки един клиент.
 • В нашите офиси, намиращи се в гр.София и гр.Сандански, спазвайки изискванията по GDPR/Регламент 2016/679 на ЕС и ЗЗЛД,
  предоставяме защитено съхранение на Вашите данни и документи.
 • Екипът на счетоводна къща MVM участва активно като консултант при създаването на иновативен единен софтуер за бизнес управление и контрол, предлагащ най-висока степен на кибер сигурност в съвременните бизнес решения. Това Ни дава възможност да предлагаме индивидуални решения на Нашите клиенти като изграждане на единна система и внедряване на софтуера при тях с директна връзка счетоводство-клиент, което от своя страна дава възможност за по-добри оферти при определяне цената на Нашите услуги.
 • Възможност за реагиране и разрешаване на бизнес проблеми на Нашите клиенти 24/7.
 • Предоставяме на Нашите клиенти широк спектър от услуги в сферата на счетоводството, ТРЗ, бизнес планиране, данъци, консултиране, помощ при избор на митнически агент, застраховател, банка.
 • Следене на промените в нормативната база и обсъжданията за изменение на законите и своевременно уведомяване на клиентите си.
 • При изпълнение на критериите за независим финансов одит, чл.37 от Закона за Счетоводството, заверка на Годишните финансови отчети от регистриран одитор.
 • При възникване на сложни правни, счетоводни и данъчни казуси, в рамките на 24 часа предоставяме на Нашите клиенти възможности за решение.
 • Изградена единна система на работа във всички офиси на счетоводна къща MVM, използващи единна база. Така не сме ограничени от физическото съществуване на офиса и хората, които работят там, а във всеки един момент всеки клиент може да бъде професионално обслужван от всички колеги от екипа на счетоводна къща MVM.
 • Дългогодишният професионален опит на екипа на счетоводна къща MVM изгради не само доверие в своите клиенти, но и в органите на държавата – НАП, НОИ, Инспекция по труда и други.

Наши клиенти са малки и средни предприятия от всички икономически отрасли:

 • Хотелиерство
 • Ресторантьорство
 • Туризъм
 • Търговия
 • Транспорт-спедиция
 • Производство
 • Услугите
 • Реклама
 • Медицина и фармация
 • Високи технологии
 • Строителство
 • Архитектура