Πλήρης λογιστική εξυπηρέτηση

ρώτα τώρα

Δημιουργία ατομικού λογιστικού σχεδίου, επεξεργασία και καταχώρηση λογιστικών εγγράφων. Προετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, VIES δηλώσεων , Intrastat  και άλλα.

 
 

On-line (ηλεκτρονικές) υπηρεσίες

ρώτα τώρα

Προετοιμασία των εγγράφων για την έκδοση της Ευρωπαϊκής άδειας – μεταφορική δραστηριότητα

 
 

Καταχώρηση εταιρειών

ρώτα τώρα

Καταχώρηση και επανακαταχώρηση εταιρειών στο Πρακτορείο καταχωρήσεων

 

Μοναδικές λογιστικές υπηρεσίες

ρώτα τώρα

Κάθε μία από τις υπηρεσίες, η οποία περιλαμβάνεται στη συνδρομητική εξυπηρέτηση μπορεί να εκτελεστεί μόνο μία φορά και για εξωτερικούς πελάτες, οι οποίοι δεν έχουν συνάψει συμβόλαιο με την εταιρεία μας.

 
 

Φορολογικές συμβουλές

ρώτα τώρα

Συμβουλές βελτιστοποίησης της διευθυντικής δομής, φορολογικής πολιτικής και άλλων

 

 

Εκτίμηση του κινδύνου

ρώτα τώρα

Οικονόμο-λογιστική ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας

 

 

Φορολογικό Ημερολόγιο

10
 • Μέχρι κάθε 10 του μηνός:

  Νόμο περί των φορολογούμενων φυσικών προσώπων. Πληρωμή εκ μέρους του εργοδότη ή αναθέτη του προκαταβολικού φόρου που παρακρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα για εισοδήματα από εργασία και για εισοδήματα από άλλη οικονομική δραστηριότητα κατά το αρ. 29 του Νόμου περί των φορολογούμενων φυσικών προσώπων. Νόμος περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας. Υποβολή δήλωσης κατά τον Νόμο περί των φορολογούμενων φυσικών προσώπων για τον φόρο χαρτοπαιξίας από λαχεία, κληρώσεις και παιχνίδια Bingo και Keno. Νόμος περί της στατιστικής εμπορίας εντός της ΕΕ με εμπορευμάτων. Υποβολή στο Instrastat – δηλώσεις αφίξεων/αναχωρήσεων κατά τον Νόμο περί της στατιστικής εμπορίας εντός της ΕΕ με εμπορευμάτων.

 • Μέχρι κάθε 14 του μηνός: Νόμος ΦΠΑ

  1. Υποβολή της δήλωσης κατά το Νόμο ΦΠΑ, μαζί με τα λογιστικά βιβλία και μαγνητικό μέσο και την κατάθεση του οφειλόμενου ΦΠΑ για την προηγούμενη φορολογική περίοδο.
  2. Υποβολή της VIES δήλωση από ένα καταχωρημένο πρόσωπο, το οποίο έχει εκτελέσει προμήθειες εντός της ΕΕ ή προμήθειες ως μεσίτης τριμερής επιχείρησης για την προηγούμενη φορολογική περίοδο
  3. Υποβολή δήλωσης προμήθειας εντός της ΕΕ ή ενδοκοινοτική απόκτηση νέου οχήματος από μη καταχωρημένα κατά τον Νόμο ΦΠΑ πρόσωπα και κατάθεση φόρου.

 • Μέχρι κάθε 14 του μηνός: Νόμος ΦΠΑ


  4. Σε περίπτωση ενδοκοινοτική απόκτηση εμπορεύματα με φόρο κατανάλωσης κατά τη σειρά του αρ.2, εδ.4 του Νόμου ΦΠΑ, ο φόρος καταβάλλεται από το πρόσωπο, το οποίο απόκτησε τα εμπορεύματα εντός 14 ημερών από τη λήξη του μήνα, κατά τον οποίο ο φόρος έγινε απαιτητός.
  5. Σε περίπτωση παραλαβής υπηρεσιών κατά τη σειρά του αρ.21, εδ.3, όταν ο προμηθευτής δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα και ο παραλήπτης είναι φορολογούμενος, ο οποίος δεν είναι καταχωρημένος κατά τον Νόμο ΦΠΑ, ο φόρος καταβάλλεται από τον παραλήπτη εντός 14 ημερών από τη λήξη του μήνα, κατά τον οποίο ο φόρος έγινε απαιτητός.

 • Μέχρι κάθε 15 του μηνός: Νόμος περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας

  1. Μηνιαίες εισφορές του εταιρικού φόρου κατά τον Νόμο περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας.

  2. Η κατάθεση του φόρου εξόδων κατά τον Νόμο περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας για τον προηγούμενο μήνα. Έξοδα εκπροσώπησης, τα οποία έχουν να κάνουν με τη δραστηριότητα. Κοινωνικά έξοδα σε είδος. Έξοδα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση των μεταφορικών μέσων, όταν μ’αυτά εκτελείται διοικητική δραστηριότητα.

  3. Κατάθεση του φόρου εισοδήματος για τον προηγούμενο μήνα από τις επιχειρήσεις με προϋπολογισμό.

 • Μέχρι κάθε 15 του μηνός: Νόμος περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας

  4. Κατάθεση εναλλακτικού φόρου κατά το άρθρο 226, 234 και αρ.241 του Νόμου περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας στα έσοδα από επικουρικές και βοηθητικές δραστηριότητες κατά την έννοια του Νόμου χαρτοπαιξίας, συμψηφισμένα τον προηγούμενο μήνα.
  Διάταγμα αρ. Н-18 από τις 13.12.2006

  1. Υποβολή στοιχειών σε ηλεκτρονικά μέσα από παραγωγό/εισαγωγέα φορολογικών μηχανημάτων για αποκρυπτογραφημένη φορολογική μνήμη για τον προηγούμενο μήνα.
  2. Υποβολή στοιχειών σε ηλεκτρονικά μέσα από εταιρεία επισκευής φορολογικών μηχανημάτων για εκδοθέντα πιστοποιητικά εγγραφής φορολογικών μηχανημάτων, για την έναρξη και τερματισμό της τεχνικής εξυπηρέτηση τους….

 • Μέχρι κάθε 20 του μηνός: Νόμος περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας

  1. Δήλωση των στοιχημάτων και του φόρου από τους οργανωτές των παιχνιδιών χαρτοπαιξίας και τηλεφωνικών παιχνιδιών και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για εκτελεσμένα παιχνίδια χαρτοπαιξίας τον προηγούμενο μήνα, στα οποία η αξία του στοιχήματος συμμετοχής εκφράζεται στη τιμή της τηλεφωνικής ή άλλης τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Κατάθεση αυτού του φόρου από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

 • Μέχρι κάθε 20 του μηνός: Νόμος ΦΠΑ

  1. Ένα καταχωρημένο πρόσωπο κατά τη σειρά του δεκάτου όγδοου κεφαλαίου του Νόμου ΦΠΑ (φορολόγηση των προμηθειών υπηρεσιών που έγιναν ηλεκτρονικώς από πρόσωπα, τα οποία δεν είναι από την ΕΕ) υποβάλλει μια δήλωση προμηθειών υπηρεσιών που έγιναν ηλεκτρονικώς για τον προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο και καταβάλλει τον οφειλόμενο φόρο.

 • Μέχρι το τέλος κάθε μήνα: Νόμος περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας

  1. Κατάθεση των φορών πηγής κατά το Νόμο περί της φορολόγησης των εισοδημάτων της εταιρείας

  2. Κατάθεση των φορών δραστηριότητας από τη διαχείριση πλοίων για τον προηγούμενο μήνα

  Σημείωση: Όταν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, τότε η ημέρα αυτή δεν μετράται και η προθεσμία λήγει στη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

 • Μέχρι το τέλος κάθε μήνα: Νόμος περί των φορολογούμενων φυσικών προσώπων

  1. Δήλωση και κατάθεση των οριστικών φορών σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 του Νόμου περί των φορολογούμενων φυσικών προσώπων από τον πληρωτή του εισοδήματος.
  2. Κατάθεση του προκαταβολικού φόρου από τον εργοδότη, ο οποίος καθορίστηκε κατά τη σειρά του αρ.42, εδ.6 του Νόμου περί των φορολογούμενων φυσικών προσώπων στο μικτό ποσό των μερικών πληρωμών από μισθωτές υπηρεσίες, εάν έγιναν μόνο μερικές πληρωμές τον προηγούμενο μήνα.

  Σημείωση: Όταν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, τότε η ημέρα αυτή δεν μετράται και η προθεσμία λήγει στη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

ΠΕΛΑΤΕΣ