Κομπιουτεράκι

Βασικά στοιχεία της εταιρείας ΣαςΝομική μορφή * Βασική δραστηριότητ * Καταχώρηση κατά τον Φ.Π.Α. * Ασφαλισμένα πρόσωπα – Συμβόλαιο εργασίας, Συμβόλαιο διαχείρισης και ελέγχου, Αστικό συμβόλαιο * Αριθμός τιμολογίων /αγοραπωλησία/ *


Αριθμός τραπεζικών λογαριασμών* Αριθμός ταμειακών μηχανών Αριθμός υποκαταστημάτων


Λογιστικές υπηρεσίες κατ’επιλογήνΕκπτώσεις