Икономически мерки за справяне с кризата

30/03/2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с необичайно създалата се ситуация с Ковид – 19, а именно - пандемията -свари всички нас неподготвени. Ние като счетоводен офис трябваше изключително бързо и в кратки срокове да направим нужните промени и реорганизация, за да посрещнем това наречено предизвикателство пандемия. В тази връзка ние продължаваме да работим по документооборота, подаването на данъчни декларации и всичко необходимо пред данъчните власти. Създали сме гъвкави механизми, с които нашият работен процес да не спира, защото пандемията си е пандемия, но сроковете са срокове и трябва да се спазват. От първия ден на извънредно положение до сега продължаваме да работим и изпълняваме служебните си задължения. Искаме да ви информираме, че България е една от страните, които са предприели превантивни мерки от началото и навреме, но е една от малкото, която няма добри мерки за бизнеса. Към момента имаме две мерки, които би трябвало да подпомогнат и облекчат бизнеса. Първата е, че има удължаване на сроковете за подаване на Годишната данъчна декларация на компанията и плащането на корпоративния им данък до 30.06.2020г. , но за всички останали срокове – ДОД, осигуровки и авансови плащания сроковете си остават същите. Държавно финансиране е налично и за определени сектори за подкрепа на бизнеса, като помощта е 60% / 40%. 60% от брутната заплата на един служител ще се плаща от държавата, а останалите 40% ще се плащат от работодателя плюс социалните и здравните осигуровки за пълната сума. Към този момент за изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които попадат в конкретни сектори ( Търговия на дребно, пътнически железопътен, сухопътен, крайбрежен и морски транспорт, хотели и места за настаняване, дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване, дейност на питейни заведения, туристическа агентска и операторска дейност, дейности в областта на културата и спортни и други дейности ). ; зaявявaт изплaщaнe нa кoмпeнcaции нa рaбoтници, нaeти в ceктoритe, прeз мeceцa, прeдхoждaщ oбявявaнeтo нa извънрeднoтo пoлoжeниe ; нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата ; не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация ; зaпaзят зaeтocттa нa лицaтa, зa кoитo ca пoлучили кoмпeнcaция, зa пeриoд нe пo-мaлък oт пeриoдa, зa кoйтo ca изплaтeни кoмпeнcaциитe ; нe прeкрaтят трудoви дoгoвoри нa рaбoтници прeз пeриoдa, зa кoйтo им ce изплaщaт кoмпeнcaции. Обсъжда се, но все още не е прието окончателно и право на участие в схемата 60% / 40% да имат всички компании освен горе споменатите , които могат да докажат чрез финансови документи наличието на спад в приходите на продажби над 20% от март 2020 спрямо март 2019 . Необходимите документи за кандидатстване за финансиране ще бъдат подавани електронно през Бюро на труда.

 За повече информация, посещавайте нашия сайт http://mades.bg/bg/news.

Още новини:

Банки започват отпускането на безлихвени кредити за физически лица

Българската банка за развитие подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихв...

вижте още

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“   Пред...

вижте още

Без срок за заявление по схема 60 / 40

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 ъв връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното пол...

вижте още

Променени срокове !

Променени срокове до 30 юни вече официално е удължен срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), както и за деклариране и внасяне на дан...

вижте още