Какви мерки може да вземе всяка компания по време на извънредното положение?

02/04/2020

1.Пускане на служителите в отпуск: първо ако служителя има платен отпуск, след изчерпването на платения отпуск в неплатен.

2.Прекратяване на трудовите договори. Възможностите са взаимно съгласие основание за това чл.325 , поради намален обема на работа съкращаване на щата и обективна невъзможност, основание за това чл.328 ал.1 т.2, т.3 и т.12 от КТ

3.Участие в правителствената програма 60/40

3.1.Фирми с дейности, които по време на извънредното положение са забранени - ресторанти, хотели, магазини в МОЛ, кафенета, фитнеси, сладкарници

3.2.Фирми , които поради обективни причини преустановяват част от дейност или на цялата дейност.  Задължително условие е да имат намаление на приходите с 20% сравнени на база март 2019 - март 2020 

Необходими документи : заповед за преустановяване на работа, заявление за кандидатстване, списък с данни на служителите за които се кандидатстват. При фирми с 20% намаление на приходите допълнителна декларация за доказване на спада 

Още новини:

Банки започват отпускането на безлихвени кредити за физически лица

Българската банка за развитие подписа споразумения с първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата за гарантиране на безлихв...

вижте още

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Грантова схема „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“   Пред...

вижте още

Без срок за заявление по схема 60 / 40

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата 60/40 ъв връзка с направените промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното пол...

вижте още

Променени срокове !

Променени срокове до 30 юни вече официално е удължен срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), както и за деклариране и внасяне на дан...

вижте още