Регистрации

РЕГИСТРАЦИИ -  НАП, НОИ И РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ  И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ

  • регистрация и пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията
  • регистриране в комисията за защита на  личните данни
  • регистриране на запазена марка
  • подготовка на документи за издаване на евро лиценз - транспортна дейност