ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • προετοιμασία του πιστωτικού περιβάλλοντος και βοήθεια στην εφαρμογή για τα δάνεια προς τις τράπεζες
  • συμβουλές για τη βελτιστοποίηση της δομής της διαχείρισης, της φορολογικής πολιτικής και άλλων
  • οικονομική και λογιστική ανάλυση των επιχειρηματικών
  • νάλυση της αγοράς • διαβουλεύσεις για την επιλογή του δικηγόρου, λογιστή, τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία